Historie van vvGWS

G.W.S. uit Sassenheim was een voetbalvereniging, welke op 27 oktober 1934 was opgericht als bedrijfsvoetbalvereniging van de verffabriek Sikkens in Groningen. Aan de directeur en oprichter van de toenmalige Sikkens-fabriek (de heer G.W. Sikkens) dankte de vereniging dan ook haar naam. Met de verhuizing van de Sikkens-fabriek naar Sassenheim verhuisde ook G.W.S. mee. Vanaf dat moment werd er op het terrein aan de Rijksstraatweg gespeeld.

De naam Sikkens verdween in de loop der jaren tevens uit de afkorting G.W.S., daar de K.N.V.B. het niet meer toestond dat bedrijfsnamen deel uitmaakten van de naam van een voetbalvereniging. Sinds die tijd stond de afkorting G.W.S. dan ook voor Goede Wilskracht Sterkt. Oorspronkelijk was GWS als onderdeel van de personeelsvereniging van Sikkens alleen bedoeld voor haar werknemers, na verloop van tijd werd dit beleid losgelaten. De vereniging werd sindsdien voor een groot deel gevuld door leden van buitenaf. Een nauwe band met AKZO Nobel bleef natuurlijk nog steeds.

 

Laatste nieuws

GWS naar New Castle (maart 2016)
28-03-2016

Agenda 2021/2022

Op dit moment staat er niets op de agenda.